ЗА ЕКСПЕРИМЕНТИ БЕЗ ЖИВОТНИ
Въпроси За медиите
Light

Често задавани въпроси

1. Каква е позицията на ЕС по отношение на тестването върху животни?
През 2018 г., последната година, за която разполагаме със статистически данни, в ЕС за тестване и изследвания са използвани около 10,6 милиона животни. Още милиони животни биват убивани за използване на биологични тъкани, например, или защото са в "излишък" за лабораториите.

Най-често за експерименти се използват мишки, плъхове и риби, но също така, в по-малка степен, и кучета, котки и маймуни.
2. Какво и как най-често се тества върху животни?
Опити върху животни се извършват за много цели – за лекарства, химикали, торове, пестициди, бои, домакински продукти, хранителни добавки, козметични съставки или ботокс, за изследване на лечения и операции, за производство на различни вещества (например в имунологията) и за т.нар. фундаментални изследвания. Съществуват много видове експерименти.

Искам да науча повече
Например класическият тест на Драйз все още се извършва в някои случаи, въпреки че от много години съществува метод, който не налага използването на животни. По време на опитите върху обездвижени зайци тестваното вещество се накапва в окото и се наблюдава дали то ще се увреди. При теста за раздразнение на кожата морските свинчета или зайците биват обръсвани, горният слой на кожата им се отстранява и се нанася веществото, за да се види дали ще причини някакво увреждане на тъканта. Животните също така са принуждавани да вдишват веществата или те биват вкарвани в стомаха им чрез сонда. Ботоксът се тества, като се инжектира в корема на мишки и след няколко дни те бавно умират от задушаване. Ако животните не умрат по време на експеримента, те биват умъртвени в края му или се оставят за по-нататъшни опити.
3. Има ли забрана за тестване на козметични продукти върху животни в ЕС? Каква е реалната ситуация?
От 2013 г. насам има забрана за тестване, внос и продажба на козметика, тествана върху животни, включително на отделни съставки. За съжаление, въпреки забраната все още се провеждат тестове. Всъщност Европейската агенция по химикали и Европейската комисия твърдят, че забраната се отнася само за тестове, свързани с безопасността на потребителите.

Искам да науча повече
Тестването на съставките продължава заради Регламента REACH (Регламент относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали). Става дума за случаи, при които съществува риск работниците, участващи в производствения процес, да бъдат изложени на тези съставки.
4. Краят на тестването върху животни няма ли да застраши медицинските изследвания и тестването на лекарства?
Тестовете върху животни са изключително ненадеждни. Вече разполагаме с много методи, при които не се използват животни, които често дават по-точни и бързи резултати и могат да бъдат по-евтини.

Искам да науча повече
Според Националните институти по здравеопазване на САЩ до 95% от лекарствата, които са успешни при животните, впоследствие се провалят при хората – или защото не действат, или защото имат странични ефекти, които не се наблюдават при животните. Експериментите със животни разкриват само около една пета от сериозните странични ефекти. Поради това тестването върху животни може да изложи на риск и човешкото здраве. Някои експерти дори смятат, че вредите, причинени от опитите със животни, надвишават потенциалните ползи и че е необходимо, не само от етични съображения, но и с оглед на човешкото здраве, да се инвестира в методи без животни.

Методите, при които не се използват животни, дават по-точни и бързи резултати и могат да бъдат по-евтини. Вече съществуват редица такива методи, като например изкуствено отгледана кожа или роговица, човешки клетки и антитела, компютърни модели на отделни органи, органи върху чип (3D чипове, които симулират функциите на органите и съчетават предимствата на компютрите и in vitro методи), изследвания върху здрави и болни доброволци, математическо моделиране и др. Много от тях могат да се използват и за изследване на болести и тестване на лекарства. Ако се окаже натиск за намаляване на броя на експериментите, като същевременно се инвестира повече в разработването на методи, при които не се използват животни, със сигурност ще има и други възможности.
5. Щеше ли да има ваксина срещу COVID-19, ако нямаше тестове върху животни?
Тази ваксина е тествана върху хора, преди да приключи фазата на тестване върху животни. По този начин двата етапа са се провели едновременно, което повдига въпроса дали изобщо е било необходимо или желателно ваксината да се изпитва върху животни.

Искам да науча повече
Поради спешната нужда от ваксина в условията на разрастваща се пандемия, Pfizer и Moderna получиха разрешение за едновременно тестване на своите ваксини върху животни, докато провеждаха и фаза 1 на тестване върху хора. Ваксините бяха тествани върху мишки и макаци. "Те застъпиха етапа на предклинични проучвания с ранни етапи на изпитания", казва д-р Уилям Мос, изпълнителен директор на Международния център за достъп до ваксини към университета "Джонс Хопкинс". "Всъщност една от причините да говорим за ваксини само 10 месеца по-късно е, че някои от фазите, в които обикновено се разработват ваксини, се застъпват, вместо да се извършват последователно."

Има компании, които директно разработват ваксини, без да използват опити над животни. Например VAC2VAC, който представлява мащабен съвместен изследователски проект за разработване и валидиране на подходи за изпитване на качеството на ваксините за хора и ветеринарни ваксини чрез методи, които не използват опити с животни.
6. Какво е Европейска гражданска инициатива (ЕГИ) и каква е целта на вашата ЕГИ?
ЕГИ е механизъм, чрез който европейските граждани могат да призоват Европейската комисия да предложи ново законодателство по конкретен въпрос. За да може Комисията да разгледа дадена Инициатива, тя трябва да бъде подкрепена от поне 1 милион граждани на ЕС под формата на подписи.

Искам да науча повече
За разлика от обикновена петиция, гражданската инициатива се изпраща директно до Комисията и следователно може да доведе до промени в законодателството на ЕС.

Настоящата ЕГИ призовава Комисията да защити и подсили забраната за тестване на козметични продукти върху животни, като гарантира, че за оценка на безопасността на козметичните продукти и техните съставки за потребителите, работниците и околната среда се използват само методи, които не включват опити върху животни. Тя също така призовава Комисията да измени законодателството на ЕС в областта на химикалите, за да гарантира, че всички химикали се произвеждат, без да се добавят нови изисквания за тестване върху животни. Другото искане е да се модернизира науката в ЕС, като се представи законодателно предложение, в което се определя план за постепенното премахване на всички опити върху животни в ЕС. Подкрепяйки прехода към изследвания и изпитвания без животни, тази ЕГИ има потенциала да спаси милиони животни от страдание и смърт всяка година и да подобри защитата на човешкото здраве и околната среда.
7. Защо трябва да въведа ЕГН-то си?
Ако в целия ЕС бъдат събрани поне 1 милион валидни подписа, европейските институции са длъжни да разгледат тази Инициатива. Затова се изисква подписите да могат да се проверят, което е възможно само с ЕГН. Проверката я прави всяка държава-членка на ЕС за своите граждани; ние нямаме достъп до Вашето ЕГН.

Искам да науча повече
За да се потвърди гласът Ви, трябва да въведете своето ЕГН. Не е нужно да се притеснявате, защото уебсайтът и съхранението на данни са надлежно защитени и регистрирани съгласно GDPR и се поддържат от Европейския съюз. Нито една от организациите, участващи в събирането на подписи, включително ние, няма достъп до ЕГН-то Ви. Данните се използват само директно в ЕС за целите на Инициативата.
8. Мога ли да се подпиша, ако нямам 18?
За да подпишете ЕГИ, трябва да сте на възраст, позволяваща Ви да гласувате на изборите за Европейски парламент – 18 години.

Искам да науча повече
Ако не отговаряте на условията за подписване на ЕГИ, все пак можете да помогнете, като убедите семейството и приятелите си да се подпишат или споделите в социалните мрежи.
Arrow
!
Назад към главната страница Chevron