ЗА ЕКСПЕРИМЕНТИ БЕЗ ЖИВОТНИ
Light
Lab image Lab image
Overlay
Ground
Animal
Ground
Animal
Animal
Title Title

Експериментите с животни причиняват огромно страдание, а количеството им почти не намалява. Те често се използват просто по инерция и заради недостатъчното налагане на по-модерни методи от властите. Поради тези причини все още се провеждат експерименти, за които вече има алтернативи без животни.

Title Title

Животните сa различни от нас. Резултатите от експериментите с животни не могат лесно да бъдат отнесени към хора. Методите без животни често дават по-точни, по-бързи резултати и могат да бъдат дори по-евтини. Вече има множество алтернативни методи и продължават да се появяват нови.

Title Title

Организации от цяла Европа обединиха усилията си, за да се борят заедно за модернизиране на науката и прекратяване страданието на животните. Сега – до 31 август – имаме уникална възможност да призовем ЕС да направи истинска промяна. Но не можем да го направим без Вас.

Arrows

Благодарим!

Приключи събирането на подписи за Европейската гражданска инициатива. Заедно събрахме изумителните 1 413 383 подписа и поставихме България на 4-то място в цяла Европа спрямо населението.

Благодарение на Вас Европейската комисия отговори на Инициативата, като пое ангажимент да прекрати постепенно експериментите върху животни за химикали, препарати и др.! Сега остава да чакаме и да следим развитието на законодателните процеси. Благодарим Ви, че сте част от тази борба!

Продължете борбата за животните, като се включите в настоящата кампания на „Невидими животни“! Много други животни страдат безсмислено заради човешка дейност. Тяхното страдание може да спре, но няма да се случи без Вас.